استارت بیت الله عباسپور برای مستر المپیا

استارت بیت الله عباسپور برای مستر المپیا

استارت بیت الله عباسپور برای مستر المپیا

بیت الله عباسپور پس دو دوره حضور در مسابقات مستر المپیا این بار خود را برای شرکت در مسابقه ی سال 2014

 آماده می کند . عباسپور سال پیش دوران موفقی را پشت سر گذاشت .

البته این بار به او پیشنهاد شده که در دسته ی سبک وزن شرکت کند که در حال بررسی این پیشنهاد است .

به هر حال او برای سال جدید برنامه مسابقه ی خود را از ماه آینده و با شرکت در مسابقه ی حرفه ای نیویورک آغاز

 خواهد کرد . این مسابقه طی روز های 17 و 18 اردیبهشت انجام خواهد شد پس از این مسابقه بیت الله به شهر دالاس

 سفر خواهد کرد تا در رقابت حرفه ای سوپر نمایش اروپا شرکت کند . سومین مسابقه ای که این ورزشکار در نظر

 گرفته مسابقه ی حرفه ای تورنتوی کانادا است که عباسپور امیدوار است با شرکت در این سه مسابقه مجوز حضور در

 مستر المپیا را بدست آورد .

منبع : روزنامه بشیر

تهیه و تخلیص : پایگاه تخصصی بدنسازی