برنامه افزایش حجم بازو

برنامه افزایش حجم جلوبازو

برنامه افزایش حجم بازو

عضله ی بازو به خصوص جلو بازو از عضلات مورد علاقه ی بیشتر افرادی هست که به تمرین بدنسازی مشغول هستند و اکثر افراد به دنبال حجم دادن به بازوان خود هستند . ما در این پست به ارائه ی یک برنامه ی تمرینی برای  جلو بازو پرداخت هایم که می تواند برای شما مفید واقع شود . آقایان و خانم ها می توانند از این برناه استفاده کنند و هم چنین این برنامه برای افراد مبتدی تا حرفه ای قابل استفاده است .

345

منبع : پروبادی