خانه / برنامه های تمرینی / برنامه تمرینی برای تفکیک عضلات پشت بازو

telegram11

برنامه تمرینی برای تفکیک عضلات پشت بازو

برنامه تمرینی برای تفکیک عضلات پشت بازو

برنامه حرفه ای برای پشت بازو

برنامه تمرینی برای تفکیک عضلات پشت بازو

برای داشتن عضلات جلو بازو مناسب و قدرتمند باید پشت بازو های تراشید و مناسبی داشته باشید . نقش عضلات

پشت بازو تنها در نمایش عضلات جلوبازو نیست بلکه عضلات پشت بازو تاثیر بسزایی بر عضلات سینه و سرشانه

دارد و برای داشتن تفکیک شده و مناسب در سرسینه و سرشانه باید عضلات پشت بازوی قوی ای داشته باشید .

آنچه بیش از هر چیز بر روی عضلات پشت بازو تاثیر می گذارد میزان ست ها و تنواع در حرکت های تمرینی است .

در این مقاله برنامه ای جهت تقویت و تفکیک عضلات پشت بازو قرار گرفته است که می تواند شما را در جهت

رسیدن به بدن آرمانی تان کمک کند .

هر جلسه این تمرین متفاوت در نظر گرفته شده تا بالاترین شوک را به عضلات پشت بازو وارد کند.

در صورت ضعف شدید در عضلات پشت بازو،برنامه تمرینی پشت بازو به گونه ای باشد که روز قبل آن عضلات سینه و سرشانه تحت تمرین قرار نگرفته باشند.این عضلات موجب تحلیل رفتن انرژی عضلات پشت بازمیشوند.

برای بهتر انجام دادن تمرینات پشت بازو بهتر است عضلات پشت بازو با سیستم تقدمی تمرین داده شوند.در این سیستم که یکی از بهترین سیستم ها برای هدف قرار دادن عضله برای بیشترین پیشرف میباشد،حرکات عضله مورد نظردر جلسات تمرینی در اولویت قرار میگیرند.

تمرین جلسه اول:

پشت بازو با طناب ایستاده: ۱۵×۳
پشت بازو دمبل تک خم:  ۱۵×۲
پشت بازو هالتر خوابیده:  ۱۲-۱۴-۱۶
پارالل : ۲۰-۱۰×۲

تمرین جلسه دوم:

پارالل متقابل: ۲×۲۰

پشت بازو سیم کش تک تک دست بر عکس:  ۲×۱۴

پشت بازو سیم کش خمیده: ۳×۱۵

پشت بازو پرس سینه ای :  ۱۶-۱۴-۱۲

تمرین جلسه سوم:

پشت بازو دمبل تک خم:  ۱۵×۲

پشت بازو سیم کش ایستاده: ۱۵×۱

پشت بازو هالتر خوابیده :۱۵×۱

پشت بازو هالتر خوابیده +پشت بازو سیم کش ایستاده : ۱۲×۲

پشت بازو پرس سینه ای : ۱۲×۲

تمرین جلسه چهارم:

پشت بازو سیم کش ایستاده: ۱۲×۱

پشت بازو سیم کش ایستاده: ۱۲+۱۲×۱

پشت بازو سیم کش خمیده: ۱۵×۲

پارالل : ۲۰-۱۰×۲

پشت بازو پرس سینه ای ۱۲×۲
پشت بازو هالتر خوابیده ۱۴-۱۲
معمولا تمرینات پشت بازو هر ۴ روز یک با انجام میشود که میتوان فاصله روز های تمرین را حتی به یک هفته هم رساند. این برنامه برای حد اکثر سه مرتبه تکرار مناسب میباشد.فراموش نکنید بهترین برنامه تمرینی هم تنها برای یک بازه زمانی مورد استفاده دارد.

یکی از قواعد اصلی پیشرفت در تمرینات ورزشی،تنوع در تمرینات میباشد.حتی اگر از یک برنامه تمرینی  نتیجه مطلوب را دریافت کردید باید باز هم به فکر برنامه تمرینی جدیدی باشید،عضلات خیلی زود به برنامه های تمرینی عادت میکنند به همین علت نمیتوان یک برنامه تمرینی خوب را برای همیشه استفاده کرد.

یکی از قواعد در تمرینات برای بهترین نتیجه از برنامه تمرینی و بدنسازی،درست تمرین کردن میباشد. جدیت در تمرین،تمرکز،اصول انجام حرکات،از ارکان یک تمرین موفق میباشند.

تهیه و گرد آوری : سایت تخصصی بدنسازی

منبع : sport4all.ir

telegram11

theme