برنامه تمرینی سینه برای بانوان

برنامه تمرینی سینه برای بانوان

برنامه تمرینی سینه برای بانوان

فرم مناسب سینه و حالت زیبا و مناسب قرار گرفتن این عضو در بسیار از خانم ها همواره به عنوان یک مشکل بوده

است. عضله ی سینه در بانوان متشکل از بافت های چربی است که ما در اینجا به معرفی تمرین هایی برای شکل دهی

مناسب به عضله سینه در بانوان را قرار داده ایم .

در ادامه ی این مطلب به معرفی ورزش ها و تمرین هایی برای شما می پردازیم که با انجام این حرکات سینه های شما

حالت مناسب به خودشان می گیرد. برنامه ی داده شده برای سفت تر کردن و یا حتی بزرگ کردن سینه ها به کار

می رود. شما می توانید این برنامه را در خانه ی خودتان بدون هیچ خرجی انجام دهید . با انجام این برنامه در مدت 6 تا

8 هفته به فرم مورد نظر خود خواهید رسید . این برنامه را بین 1 تا 3 ست و هرحرکت را بین 8 تا 15 حرکت هفته ای

دو یا سه بار در منزل انجام دهید .

حرکت اول پوش آپ

برای انجام این حرکت بر روی شکم روی زمین بخوابید و پاهایتان را ضربدری بر روی هم قرار دهید . سپس کف

دستانتان را در کنار بدن یا جلوی شانه بر روی زمین قرار دهید پس از آن بر روی دستانتان بلند بشوید در این حالت

چانه ی خودتان را سمت سینه هایتان بگیرید توجه داشته باشد که تنها قسمت بالا بدن یعنی سر سینه را از زمین جدا کنید

و پاهایتان بر روی زمین باشد . سپس کل بدنتان را یکباره پایین بیاورید توجه داشته باشید بدن تا تا جایی پایین بیاورید که

بازو ها موازی زمین بشوند .

پرس وزنه

به پشت بر روی زمین بخوابید و دو وزنه یا هر چیزی مانند ان در دستانتان بگیرید در این حالت دستانتان را بالا بیاورید

طوری که دستان افقی بر روی شانه ها قرار بگیرد سپس دستان را به پایین برده تا جایی که آرنج ها کمی زمین را لمس

کنند این حرکت را به همین صورت ادامه دهید .

پرواز دست ها به پایین

روی زمین بخوابید به صورتیکه سر، گردن و پشتتان روی چندین بالش بزرگ قرار گیرند. در هر دست یک وزنه بگیرید

و وزنه ها را مستقیماً بالای سینه ببرید، به صورتی که کف دست ها روبه روی همدیگر باشند. باز هم چانه به سمت سینه

ها متمایل باشد به صورتیکه گردن با سایر ستون فقرات در یک راستا قرار گیرد. پشتتان هم نه خمیده شود و نه خیلی

صاف باشد.دست ها را از هم باز کنید به صورتیکه آرنج ها روی زمین قرار گیرند، وزنه ها را نیز آنقدر پایین بیاورید

که آرنج ها به زمین برخورد کند. دوباره وزنه ها را بالا ببرید و حرکت را از نو آغاز کنید.

اختصاصی پایگاه تخصصی بدنسازی