برنامه ی تمرینی کای گرین برای زیر بغل و پشت

برنامه ی تمرینی کای گرین برای زیر بغل و پشت

برنامه ی تمرینی کای گرین برای زیر بغل و پشت

برای تمرین عضلات زیربغل و پشت تمرین های متعددی وجود دارد که می توانید به وسیله ی آن ها به صورت حرفه ای

و کامل به ساختن عضلات پشت و زیر بغلتان بپردازید . ما در این مقاله یکی از حرفه ای ترین برنامه های تمرینی برای

عضلات پشت و زیر بغل برنامه ی ای است که توسط یکی از حرفه ای های بدنسازی اجرا می شود برای شما قرار

داده ایم این برنامه ی تمرینی متعلق به کای گرین یکی از بدنسازان حرفه ای است که دارای آینده ی خوبی است .

گرین تکرارهای تمرین را بدون استثنا با دامنه کامل حرکت طی می کند و در بخش منفی هر تکرار

کشش را در عضلات خود حس می کند و سپس وزنه را مجددا به بخش شروع آن باز   می گرداند.

برنامه تمرینی زیر بغل از کای گرین

زیر بغل سیمکش ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی

زیر بغل قایقی ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی

زیر بغل تی بار ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی

زیر بغل دستگاه ۴ ست با تکرار های ۱۰ تا ۱۵ تایی

زیر بغل تک دمبل خم ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۵ تایی

ددلیفت ۴ ست با تکرار های ۱۲ تا ۱۵ تایی

منبع : bodyfull.ir