تمرینات فیل هیث چه ویژگی هایی دارد ؟
تمرینات فیل هیث چه ویژگی هایی دارد ؟

تمرینات فیل هیث چه ویژگی هایی دارد ؟

تمرینات فیل هیث چه ویژگی هایی دارد ؟

فیل هیث یکی از عضلانی ترین اندام ها را ر میان ورزشکاران دارد و به نظر می رسد سال ها می تواند

بر قله ی قهرمانی مسترالمپیا باقی بماند . در این مطلب به خصوصیات تمرینات فیل هیث می پردازیم .

در ذیل، نکاتی از تجربه و نحوه تمرین فیل هیت ( قهرمان مستر المپیای ۲۰۱4 ) را اشاره می نمائیم که از زبان خودش برای آماده سازی در مسابقات مستر المپیای سال گذشته ، بیان شده است. « من هر بخش از بدن به جز سرشانه و بازویم را دو بار در هفته تمرین میدهم شما هم می توانید به این شیوه روی عضلات خود کار کنید، به شرطی که استراحت کافی و تغذیه مناسبی داشته باشید. فرکانس تمرین بیشتر بسته به شرایط ریکاوری شما دارد تا خود تمرین».

« من ترجیح می دهم ۱۵ تا ۲۰ تکرار برای اسکوات اجرا کنم، بجای اینکه هر چند صفحه وزنه که در دسترسم است را روی میله بگذارم و تنها شش تکرار یا کمتر انجام دهم. بنظرم انجام تکرارهای بیشتر عضله بیشتری را برای رشد تحریک می کند، و سخت تر است.»« به محض اینکه شروع کردم به استفاده زیاد از وزنه های آزاد از جمله تی بار ، زیر بغل پارویی با هالتر و دمبل ، پشت من که نقطه ضعفم بشمار می آمد ، به پیشرفت سریعی دست یافت و حالا به یک نقطه قوت بدل شده ».

« در آخرین ست از هر بخش بدن از تکنیک v-FST استفاده می کنم ( اجرای هفت ست با استراحت کوتاه بین هر یک ).

منبع : فلکس