تمرین عضلات سینه در 15 دقیقه

تمرین عضلات سینه در 15 دقیقه

تمرین عضلات سینه در 15 دقیقه

خیلی از اوقات شده که تایم کمی برای تمرین دارید و میخواهید از آن حداکثر استفاده را ببرید . اینک برنامه ای برای تمرین سینه در 15 دقیقه ارائه می کنیم اگر چه پر زرق و برق نیست اما می تواند کوتاه و بسیار مفید عضلات شما را تمرین دهد .

دستور کار : برای آنکه تمرین در 15 دقیقه انجام شود نیاز است که خیلی زود بدنتان را گرم کنید . در حرکت پرس سینه وزنه ها را به تدریج اضافه کنید و بین ست های گرم کردنی به اندازه ای استراحت دهید که فقط برای تغییر دادن مقدار وزنه وقت صرف شود . اگر بخواهید زیاد عجله به خرج دهید عضلات به طور کامل برای اجرای ست های سنگین با 4 الی 6 تکرار آماده نمی شوند برای آنکه این مشکل حل شود می توانید بعد از انجام آخرین ست گرم کردنی دو دقیقه کامل استراحت کنید تا برای ست های سنگین انرژی به عضلات برگردد .

برنامه تمرینی سینه

پرس سینه 2 ست با تکرار 4 الی 6 تکرار

پرس بالا سینه دمبل 2 ست با تکرار 8 الی 10

پارالل 2 ست با تکرار 12 الی 15 تکرار

منبع : روزنامه بشیر