نکاتی که باید در موقع تمرین پرورش اندام رعایت کرد

نکاتی که باید در موقع تمرین پرورش اندام  رعایت کرد

نکاتی که باید در موقع تمرین پرورش اندام رعایت کرد

در موقع تمرین مقدار استراحتی که پس از انجام هر حرکت ضروری است در روش ها و برنامه های مختلف تمرین

متفاوت می باشد بدین معنی که در مواقعی که شخص برای ورزیدگی و یا به جهت کاستن از وزن و از بین بردن چربی

های اضافی سطح بدن تمرین می نماید باید سعی کند که استراحت بین حرکات و نوبت های مختلف هر حرکت تا حد

امکان کوتاه و مختصر بوده و از مکث و استراحت زیاد و طولانی بین حرکات خودداری نمایید . و به طور کلی مقدار

استراحت باید به قدری باشد که نفس به وضع عادی و طبیعی برگردد و بیش از این مقدار مورد لزوم نیست .

ولی در مواقعی که شخص تمرینات قدرت را انجام می دهد باید پس از انجام حرکت استراحت کافی و زیادی نموده و پس

از رفع کامل خستگی و تجدید قوا و احساس آمادگی کامل نوبت بعد یا حرکت دیگر بپردازد .

در اجرای برنامه های معمولی پرورش اندام ماندد برنامه ای که به منظور رشد بیشتر عضلات و اضافه شدن وزن و

متناسب شدن اندام انجام می گیرد مبتدیان باید در عین حالی که برای اتمام زودتر برنامه و اجرای سریعتر حرکت ها

شتاب نکرده و عجله ای ننمایند باید در عین حال رعایت کند که پس از انجام حرکت از استراحت زیاد و غیر ضروری

نیز خودداری نموده و به طور کلی پس از برگشتن نفس به وضع عادی و احساس آمادگی جهت انجام حرکت بلافاصله

شروع به انجام ان نمایید .

پس از انجام حرکاتی نظیر بازو به استراحت کمتری نیاز دارند و می توانید با یکی دو نفس عمیق یا بدون مکث و فاصله

نوبت بعد یا حرکت دیگر را شروع نمایید ولی پس از حرکاتی چون اسکات که سبب خستگی کلی بدن شده و شما رابه

نفس نفس زدن می اندازدرباید در حدود دو دقیقه یا بیشتر که نفس به حال طبیعی برگردد استراحت کنید .

در مواردی که حرکت ( پل اور با بازوی مستقیم ) که یک حرکت تنفسی است و به منظور بزرگ نمودن قفسه ی سینه ی

انجام می شود پس از حرکت اسکات تعیین شود باید ان را بلافاصله پس از انجام حرکت مزبور یعنی قبل از این که نفس

به وضع طبیعی برگردد انجام داد . در موقع تمرین پس از انجام هر حرکت سعی کنید آن چند دقیقه یا چند لحظه ای را که

باید استراحت کنید به جای قدم زدن روی نیمکتی بنشینید و بدن و عضلات را در وضع راحت و آزادی قرار دهید .

رعایت کنید که در موقع تمرین هر موقع که وزنه ای را از زمین بر می دارید پشت را صاف و سینه را جلو نگه دارید و

از خم نمودن پشت خود داری کنید رعایت این موضوع مخصوصا در موارد برداشتن هالتر سنگین و روی سینه اوردن

ان کمک موثری است . و در موقع تمرین خصوصا در هوای گرم ممکن است احساس تشنگی نمایید و در این موقع سعی

کنید که از آشامیدن اب به مقدار زیاد مخصوصا اب سرد خودداری کنید و فقط دو یا سه جرعه آن هم بدین طریق که قبل

از فرو بردن چند لحظه ای در دهان نگهدارید و سپس ان را فرو ببرید و استفاده کنید .

موضوع دیگری که تذکر ان لازم می باشد این است که در زمستان در جلسات تمرین تمامی بدن را با لباس گرم ب منظور

گرم نکاه داشتن بدن و تولید مختصری عرق بپوششانید زیرا تولید مختصری عرق مفید بوده و فایده ان این است که اول

مقداری از سموم و مواد زائدی را که خصوصا در موقع تمرین حاصل می شود از بدن دفع می نماید و از این راه کمکی

به کلیه ها می شود و دیگر این که در موقع تبخیر ایجاد برودت کرده و در نتیجه حرارت بدن را تنظیم می کند .

باید در نظر داشت عرق کردن زیاد بدن را تضعیف می کند و نمک های موجود در بدن را از بین می برد و به طور کلی

در موقع تمرین بدن نباید زیاد عرق کند بلکه باید گرم و نسبتا مرطوب باشد بدین جهت سعی کنید در تابستان لباس کمتری

پوشیده و حتی الامکان با یک شورت تمرین نمایید . / منبع :کتاب زیبایی اندام